Look in next to hotels | Cangas de Morrazo

Name City Near

Piso en Cangas

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Playa Rodeira) (bus_stop) 2. MyFit Sport (fitness_centre) 3. (wayside_cross) 4. (playground) 5. (watermill) 6. (lighthouse) 7. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 8. obelisco (yes) 9. (spring) 10. (give_way) 11. (monitoring_station) 12. (fitness_station) 13. (slipway) 14. (tower) 15. Pedra do Elefante (rock) 16. Porteliña (peak) 17. (chimney) 18. (traffic_mirror) 19. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 20. (cross)

Tríplex del Outeiro

Cangas de Morrazo 1. parada del bus del tanatorio (bus_stop) 2. (memorial) 3. (monitoring_station) 4. (give_way) 5. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 6. MyFit Sport (fitness_centre) 7. (playground) 8. (tower) 9. Pedra do Elefante (rock) 10. (slipway) 11. (watermill) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (chimney) 14. (spring) 15. Pico Castelo (peak) 16. (lighthouse) 17. obelisco (yes) 18. (fitness_station) 19. Punta Borneira (cape) 20. As Furnas (cave_entrance)

Mi casita de Cangas

Cangas de Morrazo 1. (memorial) 2. (monitoring_station) 3. parada del bus del tanatorio (bus_stop) 4. (give_way) 5. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 6. (tower) 7. MyFit Sport (fitness_centre) 8. (slipway) 9. Pedra do Elefante (rock) 10. (playground) 11. (watermill) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (chimney) 14. (spring) 15. Pico Castelo (peak) 16. (lighthouse) 17. obelisco (yes) 18. (fitness_station) 19. Punta Borneira (cape) 20. As Furnas (cave_entrance)

Casa do Outeiro

Cangas de Morrazo 1. parada del bus del tanatorio (bus_stop) 2. Fonte de Santiago (memorial) 3. (monitoring_station) 4. (give_way) 5. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 6. MyFit Sport (fitness_centre) 7. (tower) 8. (playground) 9. Pedra do Elefante (rock) 10. (slipway) 11. (watermill) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (chimney) 14. (spring) 15. Pico Castelo (peak) 16. (lighthouse) 17. obelisco (yes) 18. (fitness_station) 19. Punta Borneira (cape) 20. As Furnas (cave_entrance)

Casa Las Mimosas

Cangas de Morrazo 1. (wayside_cross) 2. (spring) 3. (antenna) 4. Alto de Carballino (peak) 5. Carballino (survey_point) 6. (watermill) 7. Coiro (Iglesia) (bus_stop) 8. (playground) 9. (cross) 10. (traffic_mirror) 11. (rock) 12. (motorway_junction) 13. MyFit Sport (fitness_centre) 14. Fonte de Santiago (memorial) 15. (give_way) 16. (monitoring_station) 17. (cliff) 18. (swimming_pool) 19. Castelo de Aldán (castle) 20. Bosque encantado (monument)

APARTAMENTO DUNAS DE RODEIRA

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Instituto Rodeira) (bus_stop) 2. (lighthouse) 3. obelisco (yes) 4. (fitness_station) 5. (spring) 6. (give_way) 7. (wayside_cross) 8. MyFit Sport (fitness_centre) 9. (watermill) 10. (playground) 11. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 12. (monitoring_station) 13. (slipway) 14. (tower) 15. Pedra do Elefante (rock) 16. (traffic_mirror) 17. (motorway_junction) 18. (chimney) 19. (cross) 20. Porteliña (peak)

Nerga House

Cangas de Morrazo 1. Crucero de Hío (wayside_cross) 2. Alto da Fanica (peak) 3. (watermill) 4. (spring) 5. Facho de Hio (survey_point) 6. Punta Testada (cape) 7. Vilariño (Cruce) (bus_stop) 8. (chimney) 9. (cliff) 10. José Graña (memorial) 11. Cama do demo (tomb) 12. Castelo de Aldán (castle) 13. (picnic_table) 14. Bosque encantado (monument) 15. Furna (cave_entrance) 16. (cross) 17. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 18. (swimming_pool) 19. (flagpole) 20. Pedra do Elefante (rock)

El balcón de Las Rías Baixas

Cangas de Morrazo 1. parada del bus del tanatorio (bus_stop) 2. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 3. Pedra do Elefante (rock) 4. (tower) 5. (give_way) 6. (memorial) 7. (monitoring_station) 8. (slipway) 9. MyFit Sport (fitness_centre) 10. (playground) 11. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 12. (chimney) 13. (spring) 14. Pico Castelo (peak) 15. (watermill) 16. As Furnas (cave_entrance) 17. (lighthouse) 18. obelisco (yes) 19. Punta Borneira (cape) 20. (fitness_station)

Cangas Village Grupo de Villas

Cangas de Morrazo 1. Tirán (Santo Domingo) (bus_stop) 2. (fitness_station) 3. obelisco (yes) 4. (lighthouse) 5. (spring) 6. (wayside_cross) 7. (give_way) 8. (watermill) 9. Ría de Vigo (bay) 10. MyFit Sport (fitness_centre) 11. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 12. (playground) 13. (motorway_junction) 14. (monitoring_station) 15. (slipway) 16. Monte Lar (peak) 17. (tower) 18. Punta Frade (cape) 19. (chimney) 20. A Balea (monument)

Recinto Hotelero As Casiñas

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Capilla Espíritu Santo) (bus_stop) 2. (give_way) 3. (watermill) 4. (spring) 5. (wayside_cross) 6. MyFit Sport (fitness_centre) 7. (playground) 8. (lighthouse) 9. obelisco (yes) 10. (fitness_station) 11. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 12. (monitoring_station) 13. (traffic_mirror) 14. (rock) 15. (slipway) 16. (tower) 17. (cross) 18. Porteliña (peak) 19. (motorway_junction) 20. (chimney)

Mirador del Mar

Cangas de Morrazo 1. Pedra do Elefante (rock) 2. parada del bus del tanatorio (bus_stop) 3. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 4. (memorial) 5. (monitoring_station) 6. (give_way) 7. (tower) 8. (slipway) 9. MyFit Sport (fitness_centre) 10. (playground) 11. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 12. (spring) 13. (chimney) 14. Pico Castelo (peak) 15. (watermill) 16. As Furnas (cave_entrance) 17. (lighthouse) 18. obelisco (yes) 19. Punta Borneira (cape) 20. (fitness_station)

la Casa de Vilanova

Cangas de Morrazo 1. (picnic_table) 2. Outeiro das Hedras (peak) 3. (chimney) 4. Facho de Hio (survey_point) 5. (wayside_cross) 6. Punta Testada (cape) 7. (water_tap) 8. Faro de Punta Couso (lighthouse) 9. José Graña (memorial) 10. (swimming_pool) 11. (spring) 12. Furna (cave_entrance) 13. Cama do demo (tomb) 14. Aldán (Casa do Mar) (bus_stop) 15. Bosque encantado (monument) 16. (cross) 17. Castelo de Aldán (castle) 18. (cliff) 19. (watermill)

Hotel Hollywood

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Concello) (bus_stop) 2. MyFit Sport (fitness_centre) 3. (wayside_cross) 4. (playground) 5. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 6. (monitoring_station) 7. (give_way) 8. (watermill) 9. (slipway) 10. (lighthouse) 11. (tower) 12. obelisco (yes) 13. Pedra do Elefante (rock) 14. (fitness_station) 15. (spring) 16. Porteliña (peak) 17. (chimney) 18. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 19. (traffic_mirror) 20. (cross)

Dúplex del Arco

Cangas de Morrazo 1. (memorial) 2. (monitoring_station) 3. (give_way) 4. (bus_stop) 5. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 6. MyFit Sport (fitness_centre) 7. (tower) 8. (playground) 9. (slipway) 10. Pedra do Elefante (rock) 11. (watermill) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (chimney) 14. (spring) 15. (lighthouse) 16. Pico Castelo (peak) 17. obelisco (yes) 18. (fitness_station) 19. Punta Borneira (cape) 20. As Furnas (cave_entrance)

Apartamento playa de Rodeira

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Instituto Rodeira) (bus_stop) 2. (lighthouse) 3. obelisco (yes) 4. (fitness_station) 5. (spring) 6. (give_way) 7. (wayside_cross) 8. MyFit Sport (fitness_centre) 9. (watermill) 10. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 11. (playground) 12. (monitoring_station) 13. (slipway) 14. (tower) 15. (motorway_junction) 16. Pedra do Elefante (rock) 17. (chimney) 18. (traffic_mirror) 19. Ría de Vigo (bay) 20. (cross)

APARTAMENTO EN CASA A PIE DE PLAYA

Cangas de Morrazo 1. (picnic_table) 2. (chimney) 3. Outeiro das Hedras (peak) 4. (water_tap) 5. Punta Testada (cape) 6. (swimming_pool) 7. Facho de Hio (survey_point) 8. (wayside_cross) 9. José Graña (memorial) 10. Faro de Punta Couso (lighthouse) 11. Cama do demo (tomb) 12. (cross) 13. Aldán (Casa do Mar) (bus_stop) 14. Bosque encantado (monument) 15. Castelo de Aldán (castle) 16. (spring) 17. (cliff) 18. Furna (cave_entrance) 19. (watermill)

Estudio en Playa de Rodeira, Cangas

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Instituto Rodeira) (bus_stop) 2. (lighthouse) 3. obelisco (yes) 4. (fitness_station) 5. (spring) 6. (give_way) 7. (wayside_cross) 8. MyFit Sport (fitness_centre) 9. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 10. (playground) 11. (watermill) 12. (monitoring_station) 13. (slipway) 14. (tower) 15. Pedra do Elefante (rock) 16. (chimney) 17. (motorway_junction) 18. (traffic_mirror) 19. (cross) 20. Porteliña (peak)

Apartamento San Simón

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Playa Rodeira) (bus_stop) 2. MyFit Sport (fitness_centre) 3. (wayside_cross) 4. (playground) 5. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 6. (lighthouse) 7. (watermill) 8. (monitoring_station) 9. obelisco (yes) 10. (give_way) 11. (fitness_station) 12. (spring) 13. (slipway) 14. (tower) 15. Pedra do Elefante (rock) 16. (chimney) 17. Porteliña (peak) 18. (traffic_mirror) 19. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 20. (cross)

Hotel Playa

Cangas de Morrazo 1. (lighthouse) 2. obelisco (yes) 3. Cangas (Instituto Rodeira) (bus_stop) 4. (fitness_station) 5. (spring) 6. (give_way) 7. (wayside_cross) 8. MyFit Sport (fitness_centre) 9. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 10. (playground) 11. (monitoring_station) 12. (watermill) 13. (slipway) 14. (tower) 15. (chimney) 16. Pedra do Elefante (rock) 17. (motorway_junction) 18. (traffic_mirror) 19. Ría de Vigo (bay) 20. (cross)

Don Hotel

Cangas de Morrazo 1. Cruceiro do Cristo da Laxe (wayside_cross) 2. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 3. Balea (bus_stop) 4. (spring) 5. Pedra do Elefante (rock) 6. (tower) 7. (slipway) 8. (chimney) 9. As Furnas (cave_entrance) 10. (give_way) 11. (memorial) 12. (monitoring_station) 13. Punta Borneira (cape) 14. MyFit Sport (fitness_centre) 15. (playground) 16. Pico Garita (peak) 17. (watermill) 18. (lighthouse) 19. obelisco (yes) 20. (cliff)

Apartamento Cangas- Rodeira

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Capilla Espíritu Santo) (bus_stop) 2. (give_way) 3. (spring) 4. (wayside_cross) 5. (lighthouse) 6. obelisco (yes) 7. (fitness_station) 8. (watermill) 9. MyFit Sport (fitness_centre) 10. (playground) 11. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 12. (traffic_mirror) 13. (monitoring_station) 14. (motorway_junction) 15. (rock) 16. (slipway) 17. (cross) 18. (tower) 19. Porteliña (peak) 20. (chimney)

Apartamento Cangas

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Instituto Rodeira) (bus_stop) 2. (lighthouse) 3. (spring) 4. obelisco (yes) 5. (fitness_station) 6. (give_way) 7. (wayside_cross) 8. MyFit Sport (fitness_centre) 9. (watermill) 10. (playground) 11. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 12. (monitoring_station) 13. (slipway) 14. (tower) 15. (traffic_mirror) 16. (motorway_junction) 17. Pedra do Elefante (rock) 18. (chimney) 19. (cross) 20. Porteliña (peak)

PISO CANGAS 200 m PLAYA RODEIRA

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Instituto Rodeira) (bus_stop) 2. (lighthouse) 3. obelisco (yes) 4. (spring) 5. (fitness_station) 6. (give_way) 7. (wayside_cross) 8. MyFit Sport (fitness_centre) 9. (watermill) 10. (playground) 11. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 12. (monitoring_station) 13. (slipway) 14. (tower) 15. Pedra do Elefante (rock) 16. (traffic_mirror) 17. (motorway_junction) 18. (chimney) 19. (cross) 20. Porteliña (peak)

Hotel Las Vegas

Cangas de Morrazo 1. Salgueirón (bus_stop) 2. (spring) 3. (slipway) 4. (wayside_cross) 5. (chimney) 6. (tower) 7. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 8. (give_way) 9. Pedra do Elefante (rock) 10. (monitoring_station) 11. (memorial) 12. Punta Borneira (cape) 13. As Furnas (cave_entrance) 14. MyFit Sport (fitness_centre) 15. (playground) 16. Pico Garita (peak) 17. (lighthouse) 18. obelisco (yes) 19. (watermill) 20. (fitness_station)

Hotel Jucamar

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Concello) (bus_stop) 2. MyFit Sport (fitness_centre) 3. (playground) 4. (wayside_cross) 5. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 6. (monitoring_station) 7. (give_way) 8. (watermill) 9. (slipway) 10. (tower) 11. (lighthouse) 12. obelisco (yes) 13. Pedra do Elefante (rock) 14. (fitness_station) 15. (spring) 16. (chimney) 17. Porteliña (peak) 18. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 19. (traffic_mirror) 20. (cross)

A Casa dos Nores Charming House

Cangas de Morrazo 1. (memorial) 2. (monitoring_station) 3. (give_way) 4. (bus_stop) 5. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 6. MyFit Sport (fitness_centre) 7. (tower) 8. (playground) 9. (slipway) 10. Pedra do Elefante (rock) 11. (watermill) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (chimney) 14. (spring) 15. (lighthouse) 16. Pico Castelo (peak) 17. obelisco (yes) 18. (fitness_station) 19. Punta Borneira (cape) 20. As Furnas (cave_entrance)

A Casa do Patín Casa de Huéspedes

Cangas de Morrazo 1. Fonte de Santiago (memorial) 2. (monitoring_station) 3. (give_way) 4. (bus_stop) 5. MyFit Sport (fitness_centre) 6. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 7. (playground) 8. (tower) 9. (slipway) 10. Pedra do Elefante (rock) 11. (watermill) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (chimney) 14. (lighthouse) 15. (spring) 16. Pico Castelo (peak) 17. obelisco (yes) 18. (fitness_station) 19. Punta Borneira (cape) 20. As Furnas (cave_entrance)

casa de madera

Cangas de Morrazo 1. (watermill) 2. (wayside_cross) 3. (playground) 4. MyFit Sport (fitness_centre) 5. Cangas (Concello) (bus_stop) 6. Fonte de Santiago (memorial) 7. Fonte e Lavadoiro de Rimoxe (spring) 8. (monitoring_station) 9. (give_way) 10. Porteliña (peak) 11. Pedra do Elefante (rock) 12. (lighthouse) 13. (tower) 14. (slipway) 15. obelisco (yes) 16. (fitness_station) 17. (traffic_mirror) 18. (cross) 19. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 20. (antenna)

Apartamento luminoso con garaje

Cangas de Morrazo 1. (wayside_cross) 2. (playground) 3. MyFit Sport (fitness_centre) 4. Cangas (Nazaret) (bus_stop) 5. Fonte de Santiago (memorial) 6. (watermill) 7. (monitoring_station) 8. (give_way) 9. Pedra do Elefante (rock) 10. (tower) 11. (slipway) 12. Porteliña (peak) 13. Fonte e Lavadoiro de Rimoxe (spring) 14. (lighthouse) 15. obelisco (yes) 16. (fitness_station) 17. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 18. (chimney) 19. (traffic_mirror) 20. (cross)

Apartamentos Rodeiramar 2A

Cangas de Morrazo 1. (lighthouse) 2. Cangas (Instituto Rodeira) (bus_stop) 3. obelisco (yes) 4. (fitness_station) 5. (spring) 6. (give_way) 7. (wayside_cross) 8. MyFit Sport (fitness_centre) 9. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 10. (playground) 11. (watermill) 12. (monitoring_station) 13. (slipway) 14. (tower) 15. Pedra do Elefante (rock) 16. (chimney) 17. (motorway_junction) 18. (traffic_mirror) 19. (cross) 20. Ría de Vigo (bay)

Rodeiramar 2A

Cangas de Morrazo 1. (lighthouse) 2. Cangas (Instituto Rodeira) (bus_stop) 3. obelisco (yes) 4. (fitness_station) 5. (spring) 6. (give_way) 7. (wayside_cross) 8. MyFit Sport (fitness_centre) 9. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 10. (playground) 11. (monitoring_station) 12. (watermill) 13. (slipway) 14. (tower) 15. Pedra do Elefante (rock) 16. (chimney) 17. (motorway_junction) 18. (traffic_mirror) 19. Porteliña (peak) 20. (cross)

Loft Nerga

Cangas de Morrazo 1. (watermill) 2. (cliff) 3. Monte Castro (peak) 4. (spring) 5. Crucero de Hío (wayside_cross) 6. As Furnas (cave_entrance) 7. Facho de Hio (survey_point) 8. Vilariño (Cruce) (bus_stop) 9. Punta Testada (cape) 10. (chimney) 11. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 12. Cama do demo (tomb) 13. José Graña (memorial) 14. Faro Punta Saborido (lighthouse) 15. (flagpole) 16. Castelo de Aldán (castle) 17. Bosque encantado (monument) 18. Pedra do Elefante (rock) 19. (picnic_table) 20. (slipway)

Hotel Airiños 3*

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Concello) (bus_stop) 2. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 3. MyFit Sport (fitness_centre) 4. (monitoring_station) 5. (give_way) 6. (playground) 7. (wayside_cross) 8. (slipway) 9. (tower) 10. Pedra do Elefante (rock) 11. (watermill) 12. (lighthouse) 13. obelisco (yes) 14. (fitness_station) 15. (chimney) 16. (spring) 17. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 18. Porteliña (peak) 19. Punta Borneira (cape) 20. (traffic_mirror)

Eira do vento

Cangas de Morrazo 1. Balea (bus_stop) 2. (spring) 3. (chimney) 4. Punta Borneira (cape) 5. (slipway) 6. (wayside_cross) 7. As Furnas (cave_entrance) 8. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 9. (tower) 10. (give_way) 11. Pedra do Elefante (rock) 12. (monitoring_station) 13. (memorial) 14. MyFit Sport (fitness_centre) 15. (playground) 16. Pico Garita (peak) 17. (cliff) 18. (lighthouse) 19. obelisco (yes) 20. (fitness_station)

Apartment in Cangas, Pontevedra 100137

Cangas de Morrazo 1. Cangas (Playa Rodeira) (bus_stop) 2. (lighthouse) 3. obelisco (yes) 4. (fitness_station) 5. (spring) 6. MyFit Sport (fitness_centre) 7. (give_way) 8. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 9. (wayside_cross) 10. (playground) 11. (watermill) 12. (monitoring_station) 13. (slipway) 14. (tower) 15. Pedra do Elefante (rock) 16. (chimney) 17. (traffic_mirror) 18. Porteliña (peak) 19. (motorway_junction) 20. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site)

Rotonda da Pedra Alta Apartamento

Cangas de Morrazo 1. Pedra Alta (bus_stop) 2. (slipway) 3. (tower) 4. (give_way) 5. Cruceiro da Capela de San Roque (wayside_cross) 6. (monitoring_station) 7. (memorial) 8. (chimney) 9. (spring) 10. Pedra do Elefante (rock) 11. MyFit Sport (fitness_centre) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (playground) 14. Punta Borneira (cape) 15. (lighthouse) 16. obelisco (yes) 17. (watermill) 18. (fitness_station) 19. As Furnas (cave_entrance) 20. Pico Castelo (peak)

La Garita Casa Rural

Cangas de Morrazo 1. (fitness_station) 2. obelisco (yes) 3. (lighthouse) 4. Cangas (Instituto Rodeira) (bus_stop) 5. (spring) 6. (give_way) 7. (wayside_cross) 8. (watermill) 9. MyFit Sport (fitness_centre) 10. Monumento Ás Peixeiras (memorial) 11. (monitoring_station) 12. (slipway) 13. (playground) 14. Ría de Vigo (bay) 15. (tower) 16. (chimney) 17. (motorway_junction) 18. Pedra do Elefante (rock) 19. Monte Lar (peak) 20. (traffic_mirror)

Apartamento Meigallo

Cangas de Morrazo 1. Pedra Alta (bus_stop) 2. (slipway) 3. (tower) 4. Cruceiro da Capela de San Roque (wayside_cross) 5. (give_way) 6. (monitoring_station) 7. (memorial) 8. (chimney) 9. (spring) 10. Pedra do Elefante (rock) 11. MyFit Sport (fitness_centre) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (playground) 14. Punta Borneira (cape) 15. (lighthouse) 16. obelisco (yes) 17. (watermill) 18. (fitness_station) 19. As Furnas (cave_entrance) 20. Pico Castelo (peak)

Ático do Arco

Cangas de Morrazo 1. (memorial) 2. (monitoring_station) 3. (give_way) 4. (bus_stop) 5. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 6. MyFit Sport (fitness_centre) 7. (tower) 8. (slipway) 9. (playground) 10. Pedra do Elefante (rock) 11. (watermill) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (chimney) 14. (spring) 15. (lighthouse) 16. Pico Castelo (peak) 17. obelisco (yes) 18. (fitness_station) 19. Punta Borneira (cape) 20. As Furnas (cave_entrance)

CASA CHOUPAS

Cangas de Morrazo 1. Fonte de Santiago (memorial) 2. (monitoring_station) 3. (give_way) 4. (bus_stop) 5. MyFit Sport (fitness_centre) 6. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 7. (playground) 8. (tower) 9. (slipway) 10. Pedra do Elefante (rock) 11. (watermill) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (chimney) 14. (lighthouse) 15. (spring) 16. Pico Castelo (peak) 17. obelisco (yes) 18. (fitness_station) 19. Punta Borneira (cape) 20. As Furnas (cave_entrance)

La casita de Singulis

Cangas de Morrazo 1. Cruceiro de Singulis (wayside_cross) 2. (give_way) 3. (memorial) 4. (monitoring_station) 5. (bus_stop) 6. (tower) 7. (slipway) 8. Pedra do Elefante (rock) 9. MyFit Sport (fitness_centre) 10. (playground) 11. (chimney) 12. Petroglifo do Cristo da Laxe (archaeological_site) 13. (spring) 14. (watermill) 15. Pico Castelo (peak) 16. (lighthouse) 17. obelisco (yes) 18. (fitness_station) 19. Punta Borneira (cape) 20. As Furnas (cave_entrance)